Sondej Marek Zbigniew, Zmiany treści służebności osobistej są ograniczone

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Zmiany treści służebności osobistej są ograniczone

Właściciel nieruchomości obciążonej służebnością osobistą nie może być zobowiązany do dokonania inwestycji na własną nieruchomość, aby nadać jej cechy oczekiwane przez uprawnionego, nawet wtedy, gdy utrata właściwości przez nieruchomość uniemożliwiła mu korzystanie ze swojego prawa, chyba że obowiązek taki wynika z umowy albo innego źródła orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX