Partyk Aleksandra, Zeznania świadków nie są optymalnym dowodem przy ustaleniu prawa do emerytury

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Zeznania świadków nie są optymalnym dowodem przy ustaleniu prawa do emerytury

Między wnioskodawcą a ZUS spornym była kwestia nabycia prawa do emerytury. Wnioskodawcy brakowało wykazania jedynie 2 miesięcy i 4 dni pracy do uzyskania świadczenia. Z materiału dowodowego nie wynikało jednak, że sporny okres miał charakter składkowy lub nieskładkowy - uznał Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX