Zestrzelenie samolotu cywilnego - wyrok z dnia 30 września 2008 r., K 44/07, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na... - OpenLEX

Banaszak Bogusław, Kapusta Piotr, Zestrzelenie samolotu cywilnego - wyrok z dnia 30 września 2008 r., K 44/07, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autorzy:

Zestrzelenie samolotu cywilnego - wyrok z dnia 30 września 2008 r., K 44/07, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

KOMENTARZ

Działalność legislacyjna jest jednym z przykładów działań państwa w sferze zabezpieczenia przed terroryzmem. Wyposażenie organów państwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w szczególne instrumenty i kompetencje przez uchwalanie kolejnych przepisów jest tego charakterystycznym przykładem . Jednym z nich jest uchwalenie ustawą o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zmiany art. 122a ustawy – Prawo lotnicze . W brzmieniu ustalonym nowelizacją, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa państwa i organ dowodzenia obroną powietrzną (uwzględniając w szczególności informacje przekazane przez instytucje zapewniające służby ruchu lotniczego) stwierdzi, że cywilny statek powietrzny jest użyty do działań sprzecznych z prawem, a w szczególności jako środek ataku terrorystycznego z powietrza, statek ten może być zniszczony na zasadach określonych w przepisach ustawyz dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej – dalej: u.o.g.p. Wątpliwości co do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX