Zbycie nieruchomości nabytej umową małżeńską bez podatku - OpenLEX

Sondej Marek Zbigniew, Zbycie nieruchomości nabytej umową małżeńską bez podatku

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Zbycie nieruchomości nabytej umową małżeńską bez podatku

Przesunięcie nieruchomości z majątku osobistego małżonka do majątku wspólnego ma charakter organizacyjny. Data zawarcia tej umowy nie ma wpływu na określenie daty nabycia nieruchomości. Stąd, jeżeli dla jednego z małżonków upłynął już okres pięciu lat liczony od końca roku w którym ją nabył, oboje nie zapłacą podatku od przychodu z jej sprzedaży. Potwierdza to Naczelny Sąd Administracyjny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX