Partyk Aleksandra, Zawiadomienie należy kierować do oskarżonego, a nie osób o tożsamych personaliach

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Zawiadomienie należy kierować do oskarżonego, a nie osób o tożsamych personaliach

Sąd uznał, że nieobecny na rozprawie oskarżony został o niej prawidłowo zawiadomiony. Sąd procedował pod jego nieobecność i wydał wyrok. Ustalenia sądu było błędne, skoro korespondencja nie została do oskarżonego skutecznie przesłana. Skierowano ją do innej osoby, która nosi imię i nazwisko takie same jak oskarżony - orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX