Partyk Aleksandra, Zawezwanie do próby ugodowej istotne przy rozliczaniu odsetek w sprawie o zapłatę

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2023
Autor:

Zawezwanie do próby ugodowej istotne przy rozliczaniu odsetek w sprawie o zapłatę

Powódka przed procesem o zapłatę zainicjowała postępowanie pojednawcze. Pozwanej w trybie zastępczym doręczono wezwanie z sądu. Okoliczność ta ma znaczenie przy rozliczaniu odsetek. Doręczenie pozwu zawierającego żądanie jest równoznaczne z wezwaniem dłużnika do spełnienia świadczenia. Tak też traktuje się przypadek, w którym doszło do doręczenia dłużnikowi zawezwania do próby ugodowej, jeśli roszczenie wierzyciela jest właściwie skonkretyzowane- orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX