Zawarcie umowy wyklucza dochodzenie odszkodowania za bezumowne korzystanie z rzeczy - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Zawarcie umowy wyklucza dochodzenie odszkodowania za bezumowne korzystanie z rzeczy

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Zawarcie umowy wyklucza dochodzenie odszkodowania za bezumowne korzystanie z rzeczy

Jeśli strony zawrą umowę (choćby w formie ustnej) co do korzystania z rzeczy, to nie ma wówczas podstaw do dochodzenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z niej. Rozliczenia stron następują na podstawie zawartej umowy - wskazał Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX