Nowicki Marek Antoni, Zatrzymania, aresztowania i sankcje karne wobec skarżącego z motywów politycznych. Omówienie wyroku Wielkiej Izby ETPC z dnia 15 listopada 2018 r., 29580/12, 36847/12, 11252/13, 12317/13 i 43746/14, (Navalnyy)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Zatrzymania, aresztowania i sankcje karne wobec skarżącego z motywów politycznych. Omówienie wyroku Wielkiej Izby ETPC z dnia 15 listopada 2018 r., 29580/12, 36847/12, 11252/13, 12317/13 i 43746/14, (Navalnyy)

Tezy orzeczenia

1. Odpowiedź na pytanie, czy dane wydarzenie mieści się w koncepcji autonomicznej „pokojowego zgromadzenia” z art. 11 ust. 1 Konwencji oraz zakres ochrony na jego podstawie nie zależy od tego, czy odbywało się zgodnie z procedurą przewidzianą w prawie krajowym. Klasyfikacja i regulacja w prawie krajowym ma wpływ na ocenę dopiero po uznaniu przez Trybunał, że było ono objęte ochroną na podstawie tego przepisu. Elementy te są istotne dla oceny kwestii obowiązków negatywnych państwa w tej sferze, a konkretnie, czy ograniczenie chronionej wolności było usprawiedliwione na podstawie ust. 2 – podobnie, jak obowiązków pozytywnych, tj. czy została zachowana właściwa równowaga konkurujących ze sobą interesów.

2. Przestrzeganie regulacji rządzących zgromadzeniami publicznymi nie może stać się celem samym w sobie.

3. Zatrzymania, aresztowania i skazania w trybie administracyjnym nie mogą nie zniechęcać do udziału w protestach lub aktywnego udziału w polityce po stronie opozycyjnej. Środki te mają...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX