Partyk Aleksandra, Zasiłki celowe to pomoc doraźna dla podopiecznych organów pomocy społecznej

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Zasiłki celowe to pomoc doraźna dla podopiecznych organów pomocy społecznej

Świadczenia socjalne przyznawane są uznaniowo, by wspierać przezwyciężanie trudności osób, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Organ pomocy społecznej może odmówić uwzględnienia określonego wniosku o przyznanie zasiłku celowego. Świadczenia nie mogą być traktowane jako stałe źródło dochodu - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX