Partyk Aleksandra, Zasiłek opiekuńczy tylko dla osób potrzebujących wsparcia finansowego

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Zasiłek opiekuńczy tylko dla osób potrzebujących wsparcia finansowego

Świadczenie opiekuńcze może być przyznane tym osobom, które opiekują się członkami rodzin i rezygnują z zatrudnienia. Może być ono przyznane pod warunkiem, że w rodzinie wnioskodawcy dochód po przeliczeniu na członka rodziny nie przekracza 764 zł. Uzależnienie przyznawania świadczenia od wysokości uzyskiwanego dochodu nie narusza Konstytucji- orzekł WSA w Krakowie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX