Węgrzynowski Łukasz, Zasady wynagradzania pełnomocników procesowych a skuteczne dochodzenie praw przez konsumentów. Omówienie wyroku TS z dnia 7 kwietnia 2022 r., C‑385/20 (Caixabank)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Zasady wynagradzania pełnomocników procesowych a skuteczne dochodzenie praw przez konsumentów. Omówienie wyroku TS z dnia 7 kwietnia 2022 r., C‑385/20 (Caixabank)

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Caixabank dotyczy niektórych aspektów autonomii proceduralnej państw członkowskich w kwestii kształtowania regulacji prawnych związanych z procesową realizacją roszczeń z dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Przedmiotem oceny były przepisy hiszpańskie dotyczące zasad wynagradzania pełnomocników procesowych oraz ustalania wartości przedmiotu sporu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX