Grotkiewicz Magdalena, Zasady uwzględniania podatku od towarów i usług w uchwałach dotyczących górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Zasady uwzględniania podatku od towarów i usług w uchwałach dotyczących górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Rada gminy dokonując ustaleń w zakresie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych zobowiązana jest również do ustalenia obciążeń z tytułu podatku od towarów i usług, wynika z uchwały z dnia 21 sierpnia 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy (XXIII/52/2013).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX