Partyk Aleksandra, Zasady usytuowania punktów sprzedaży i podawania alkoholu są kluczowe dla limitowania jego dostępności

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Zasady usytuowania punktów sprzedaży i podawania alkoholu są kluczowe dla limitowania jego dostępności

Samo wskazanie przez organ gminy w uchwale obiektów chronionych i minimalnych odległości, w jakich od nich mogą być sytuowane punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, jest wystarczające, by uchwała realizowała cele ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX