Grotkiewicz Magdalena, Zasady ustanawiania vacatio legis dla uchwał mających charakter prawa miejscowego

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Zasady ustanawiania vacatio legis dla uchwał mających charakter prawa miejscowego

Akt prawa miejscowego stanowiony przez organ samorządu nie może wejść w życie bez uzyskania przez nią mocy obowiązującej i odwrotnie - uzyskane mocy obowiązującej oznacza wejście w życie uchwały, wynika z uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2013 r. (101/p111/D/13).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX