Omówienia
Opublikowano: EPS 2020/5/53-59
Autor:

Zasady ogólne europejskiego prawa administracyjnego – zasada legalizmu – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 21.09.1989 r., sprawy połączone 46/87 i 227/88, Hoechst AG przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

Unia Europejska jest wspólnotą prawa, to znaczy, że zarówno państwa członkowskie, jak i instytucje podlegają kontroli zgodności wydanych przez nie aktów z podstawową kartą konstytucyjną, jaką stanowi traktat. Traktat ustanawia zupełny system środków prawnych i procedur w celu powierzenia Trybunałowi Sprawiedliwości kontroli zgodności z prawem aktów instytucji o charakterze generalnym, abstrakcyjnym, jak też indywidualnym i konkretnym. Sprawowanie tej kontroli Traktat o Unii Europejskiej na mocy art. 19 powierza Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zgodnie z tym przepisem zapewnia poszanowanie prawa w wykładni i stosowaniu traktatów. W tym kontekście Trybunał pełni rolę sądu administracyjnego gwarantującego sądową kontrolę działań instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej w procesie realizowania europejskiego prawa administracyjnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?