Partyk Aleksandra, Zasady obniżania czynszu muszą wynikać z programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Zasady obniżania czynszu muszą wynikać z programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego wynika, jakie informacje muszą być obligatoryjnie zawarte w uchwalanym przez radę gminy programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Taki program nie może być niepełny. Jeśli w uchwale brak jest koniecznych elementów, to wówczas należy stwierdzić jej nieważność – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX