Zarzuty wobec dyrekcji zakładu karnego należy najpierw kierować do sędziego penitencjarnego - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Zarzuty wobec dyrekcji zakładu karnego należy najpierw kierować do sędziego penitencjarnego

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Zarzuty wobec dyrekcji zakładu karnego należy najpierw kierować do sędziego penitencjarnego

Osadzony wniósł do sądu administracyjnego skargę na bezczynność dyrektora zakładu karnego przy rozpoznaniu jego wniosku. Jego żądanie nie mogło być merytorycznie rozpoznane przez WSA. Z przepisów wynika krąg podmiotów, które mogą rozpoznawać tego rodzaju pisma. Nie należy do nich sąd administracyjny - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX