Zarzuty nieodnoszące się do specyfiki postępowania wykluczają uwzględnienie zażalenia - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Zarzuty nieodnoszące się do specyfiki postępowania wykluczają uwzględnienie zażalenia

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Zarzuty nieodnoszące się do specyfiki postępowania wykluczają uwzględnienie zażalenia

Pozwana nie zgodziła się z uchyleniem wyroku sądu pierwszej instancji i przekazaniem sprawy w określonym zakresie do ponownego rozpoznania. Zaskarżając orzeczenie sądu odwoławczego strona powinna koncentrować się na tym, czy sąd odwoławczy miał podstawy do wydania określonego wyroku. Tymczasem zażalenie dotyczyło innych zagadnień - orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX