Partyk Aleksandra, Zarzut nieważności weksla skutkował wstrzymaniem wykonalności nakazu zapłaty

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Zarzut nieważności weksla skutkował wstrzymaniem wykonalności nakazu zapłaty

Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla. Przepisy dopuszczają złożenie przez pozwanego wniosku o wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty. Pozwany przekonał sąd, że nakaz zapłaty mógł być wydany bezpodstawnie, skoro nie było podstaw do wypełnienia weksla - orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX