Zarzut braku właściwego śledztwa po śmierci synów skarżącego w rezultacie nalotu lotniczego z rozkazu pułkownika niemieckiego... - OpenLEX

Nowicki Marek Antoni, Zarzut braku właściwego śledztwa po śmierci synów skarżącego w rezultacie nalotu lotniczego z rozkazu pułkownika niemieckiego kontyngentu w składzie sił NATO w Afganistanie. Omówienie wyroku Wielkiej Izby ETPC z dnia 16 lutego 2021 r., 4871/16 (Hanan)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Zarzut braku właściwego śledztwa po śmierci synów skarżącego w rezultacie nalotu lotniczego z rozkazu pułkownika niemieckiego kontyngentu w składzie sił NATO w Afganistanie. Omówienie wyroku Wielkiej Izby ETPC z dnia 16 lutego 2021 r., 4871/16 (Hanan)

Tezy orzeczenia

Z samego faktu istnienia związku jurysdykcyjnego odnoszącego się do obowiązku proceduralnego na podstawie art. 2 Konwencji rozstrzygającego o jej stosowaniu nie wynika, że również akt materialny objęty tym artykułem jest objęty jurysdykcją państwa albo że można mu go przypisać.

Hanan v. Niemcy - orzeczenie z 16 lutego 2021 r., Wielka Izba, skarga nr 4871/16

Stan faktyczny

Skarżącym był Afgańczyk Abdul Hanan z miejscowości Omar Khel. Po atakach 11.09.2001 r. Stany Zjednoczone podjęły operację wojskową w Afganistanie. W listopadzie 2001 r. parlament niemiecki wyraził zgodę na wysłanie wojsk niemieckich jako części tej operacji. Na początku grudnia 2001 r. liderzy afgańscy spotkali się w Bonn pod auspicjami ONZ, aby zdecydować o planie zarządzania krajem i powołania tymczasowego rządu i 5.12.2001 r. podpisali tzw. „Porozumienie z Bonn”, na podstawie którego wystąpili o pomoc wspólnoty międzynarodowej w utrzymaniu bezpieczeństwa w Afganistanie i powołanie Międzynarodowych Sił...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX