Partyk Aleksandra, Zarządzenie zastępcze wojewody o zmianie nazwy ulicy to akt prawa miejscowego

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Zarządzenie zastępcze wojewody o zmianie nazwy ulicy to akt prawa miejscowego

Zarządzenie zastępcze wojewody w przedmiocie zmiany nazw ulic, które zastępuje uchwałę jednostki samorządu terytorialnego, to akt prawa miejscowego. Ma ono charakter nadzorczy- stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX