Warecka Katarzyna, Żart na sali sądowej to nie jest obraza sądu. Omówienie wyroku ETPC z dnia 17 maja 2022 r., 39764/20 (Simić)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Żart na sali sądowej to nie jest obraza sądu. Omówienie wyroku ETPC z dnia 17 maja 2022 r., 39764/20 (Simić)

Ukaranie karą pieniężną za obrazę sądu adwokata, który opowiedział dowcip na sali sądowej, stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii skarżącego - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX