Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Zarówno starosta, jak i inny legitymowany podmiot może żądać wpisu do księgi wieczystej

Jeżeli przepis szczególny przyznaje uprawnienie do złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej także innym podmiotom, krąg osób legitymowanych zostaje poszerzony, a nie zawężony orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?