Zapis na sąd polubowny musi być niewątpliwy - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Zapis na sąd polubowny musi być niewątpliwy

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Zapis na sąd polubowny musi być niewątpliwy

Zapis na sąd polubowny podpisali nowopowołani i nieujawnieni w KRS członkowie zarządu uczestniczki. Procedura ich wyboru budzi wątpliwości. W tej kwestii toczy się proces sądowy. Nie można więc uznać wyroku sądu arbitrażowego - orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX