Partyk Aleksandra, Zaniechanie przeprowadzenia konwersji nieważnego testamentu allograficznego w ważny testament ustny stanowiło rażące naruszenie prawa

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2023
Autor:

Zaniechanie przeprowadzenia konwersji nieważnego testamentu allograficznego w ważny testament ustny stanowiło rażące naruszenie prawa

Sąd rejonowy przyjął, że spadkodawcy nie sporządzili ważnych testamentów. Stanowisko sądu było błędne; nie uwzględniono bowiem ugruntowanego orzecznictwa odnoszącego się do ważności testamentów. Postanowienie sądu zostało zaskarżone skargą nadzwyczajną, którą należało uwzględnić - orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX