Sołtysińska Aleksandra, Zamówienia publiczne - procedury odwoławcze - pojęcie "interes w uzyskaniu danego zamówienia publicznego" - dopuszczalność indywidualnej skargi jednego z członków konsorcjum - wprowadzenie i wyrok TS z 8.09.2005 r. w sprawie C-129/04 Espace Trianon SA, Société wallonne de location-financement SA (Sofi bail) przeciwko Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l’emploi (FOREM)

Omówienia
Opublikowano: EPS 2014/6/53-56
Autor:

Zamówienia publiczne - procedury odwoławcze - pojęcie "interes w uzyskaniu danego zamówienia publicznego" - dopuszczalność indywidualnej skargi jednego z członków konsorcjum - wprowadzenie i wyrok TS z 8.09.2005 r. w sprawie C-129/04 Espace Trianon SA, Société wallonne de location-financement SA (Sofi bail) przeciwko Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l’emploi (FOREM)

W przedstawionym wyroku TS odnosi się do zagadnienia legitymacji procesowej po stronie grupy wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w kontekście konsekwencji przybrania określonej formy prawnej. Istotnym elementem, przesądzającym o zgodności regulacji krajowej z prawem unijnym, jest w tym przypadku określenie pojęcia „interes w uzyskaniu danego zamówienia”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX