Partyk Aleksandra, Zakres władzy rodzicielskiej kluczowy dla oceny wniosku w sprawie przyznania świadczenia "Dobry start"

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2023
Autor:

Zakres władzy rodzicielskiej kluczowy dla oceny wniosku w sprawie przyznania świadczenia "Dobry start"

Nie w każdym przypadku współdziałanie rodziców w opiece nad dzieckiem może zostać zakwalifikowane jako sprawowanie opieki naprzemiennej. Skoro w wyroku rozwodowym przesądzono, że władzę rodzicielską sprawuje matka dziecka, a władza rodzicielska ojca jest ograniczona, to matce należało wypłacić świadczenie "Dobry start". Organy słusznie uznały, że ojciec powinien zostać zobowiązany do zwrotu wypłaconego świadczenia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX