Zakaz sądowego uzupełniania wadliwej umowy kredytu frankowego. Omówienie wyroku TS z dnia 8 września 2022 r., C-80/21 - C-82/21... - OpenLEX

Węgrzynowski Łukasz, Zakaz sądowego uzupełniania wadliwej umowy kredytu frankowego. Omówienie wyroku TS z dnia 8 września 2022 r., C-80/21 - C-82/21 (D.B.P. i M.)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Zakaz sądowego uzupełniania wadliwej umowy kredytu frankowego. Omówienie wyroku TS z dnia 8 września 2022 r., C-80/21 - C-82/21 (D.B.P. i M.)

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 8 września 2022 r. w sprawie kredytów frankowych konsekwentnie realizuje założenia interpretacyjne przyjęte w dotychczasowym orzecznictwie TSUE. Jego walor praktyczny polega głównie na potwierdzeniu aktualności tych założeń w odniesieniu do sporów dotyczących wadliwej umowy kredytu frankowego w polskiej praktyce orzeczniczej, co niestety jest również świadectwem trudności w stosowaniu przepisów dyrektywy 93/13 przez polskie sądy. W uzasadnieniu wyroku pojawia się jednak kilka kwestii szczegółowych, na które warto zwrócić uwagę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX