Piotrowski Ryszard, Zakaz przerywania ciąży - orzeczenie z dnia 28 maja 1997 r., K 26/96 [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Zakaz przerywania ciąży - orzeczenie z dnia 28 maja 1997 r., K 26/96 [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

KOMENTARZ

1. Orzeczenie w sprawie K 26/96 zajmuje szczególne miejsce w dorobku Trybunału Konstytucyjnego. Zasługuje ono na miano jednego z kamieni milowych w działalności Trybunału przede wszystkim ze względu na zawarte w tekście uzasadnienia tego orzeczenia tezy dotyczące związku między demokratycznym państwem prawnym a życiem człowieka i jego godnością. Tezy te mają ponadczasowe znaczenie, a ich doniosłość wykracza poza zagadnienia prawne stanowiące przedmiot orzekania, który wypada zaliczyć do „trudnych przypadków”, rozważanych w debacie publicznej przy zastosowaniu „wszelkich możliwych argumentów, intuicji i teorii” . Analizy problemu mogą nawet prowadzić do wniosku, że „wszystkie standardowe stanowiska w kwestii aborcji są moralnie dopuszczalne”, ponieważ żadne ze stanowisk nie dysponuje „rozstrzygającymi argumentami, które przemawiałyby za tym, że aborcja stanowi prima facie zło moralne albo też, że prawny zakaz aborcji jest rozwiązaniem moralnie złym” i „nie jest możliwe wyeliminowanie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX