Partyk Aleksandra, Zachowania małżonka, które nie są naganne, nie mogą skutkować przypisaniem mu winy w rozkładzie pożycia

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2023
Autor:

Zachowania małżonka, które nie są naganne, nie mogą skutkować przypisaniem mu winy w rozkładzie pożycia

Sąd okręgowy bezpodstawnie uznał, że oboje małżonkowie ponoszą winę w rozkładzie pożycia. Winę za rozkład więzi małżeńskich można przypisać wyłącznie mężowi, który zdradził żonę, a później opuścił rodzinę. Zachowania jego żony nie były naganne- orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX