Za szkody spółki dominującej pozwiesz spółkę zależną. Omówienie wyroku TS z dnia 6 października 2021 r., C-882/19 (Sumal) - OpenLEX

Bujalski Rafał, Za szkody spółki dominującej pozwiesz spółkę zależną. Omówienie wyroku TS z dnia 6 października 2021 r., C-882/19 (Sumal)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Za szkody spółki dominującej pozwiesz spółkę zależną. Omówienie wyroku TS z dnia 6 października 2021 r., C-882/19 (Sumal)

Poszkodowany w wyniku naruszenia prawa konkurencji Unii popełnionego przez spółkę dominującą może żądać od jej spółki zależnej naprawienia powstałej w związku z tym szkody - stwierdził w środę Trybunał Sprawiedliwości UE. Musi on jednak udowodnić, że obie spółki stanowiły jednostkę gospodarczą w chwili popełnienia naruszenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX