Rejnowicz-Janowska Patrycja, Za opóźniony lot przewoźnik może zapłacić w złotych. Omówienie wyroku TS z dnia 3 września 2020 r., C-356/19 (Delfly)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Za opóźniony lot przewoźnik może zapłacić w złotych. Omówienie wyroku TS z dnia 3 września 2020 r., C-356/19 (Delfly)

Pasażer ma prawo żądać odszkodowania za opóźniony bądź odwołany lot w walucie krajowej. Możliwość wypłaty odszkodowania wyłącznie w euro jest niezgodna z zasadą równego traktowania – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. Wydany wyrok może ułatwić orzekanie polskich sądów w podobnych sprawach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX