Partyk Aleksandra, Za niezaspokojone długi spółki z.o.o. odpowiada członek jej zarządu

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Za niezaspokojone długi spółki z.o.o. odpowiada członek jej zarządu

Członek zarządu spółki z o.o. odpowiada za długi spółki istniejące w czasie, w którym pełnił funkcję w zarządzie, o ile w tym czasie wystąpiły przesłanki upadłości, a on nie zgłosił wniosku we właściwym czasie. Odpowiada teź za późniejsze zobowiązania spółki, które powstały wobec braku tego zgłoszenia - wskazał Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access