Grzelak Agnieszka, Wzajemne uznawanie orzeczeń podstawą współpracy państw członkowskich w sprawach karnych – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 3.05.2007 r., C-303/05, Advocaten voor de Wereld VZW przeciwko Leden van de Ministerraad

Omówienia
Opublikowano: EPS 2023/3/57-63
Autor:

Wzajemne uznawanie orzeczeń podstawą współpracy państw członkowskich w sprawach karnych – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 3.05.2007 r., C-303/05, Advocaten voor de Wereld VZW przeciwko Leden van de Ministerraad

W artykule poruszono kwestię wzajemnego uznawania orzeczeń państw członkowskich w sprawach karnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX