Partyk Aleksandra, Wyzysk pozwanej doprowadził do nieważności umowy

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Wyzysk pozwanej doprowadził do nieważności umowy

Pozwana potrzebowała pieniędzy na leczenie męża. Z tego względu zawarła umowę pożyczki z powodową spółką. Pozwana nie jest jednak zobowiązana do zwrotu pobranych pieniędzy, skoro umowa była nieważna. Miał bowiem miejsce wyzysk pozwanej, która znajdowała się w przymusowym położeniu - orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX