Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego - OpenLEX

Grotkiewicz Magdalena, Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Rada Gminy nie może ustalić zerowej stawki opłat za umieszczenie w pasie drogowym reklam zawierających informacje o gminie, wynika z uchwały z dnia 21 sierpnia 2013 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy (XXIII/53/2013).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX