Partyk Aleksandra, Wysokość emerytury ustala się na podstawie niepodważalnych dowodów

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Wysokość emerytury ustala się na podstawie niepodważalnych dowodów

Jeśli strona uważa, że powinna uzyskiwać wyższą emeryturę, to na niej spoczywa obowiązek dostarczenia niekwestionowanych dowodów, z których wynika wysokość pobieranej pensji. Zaniechanie przedstawienia dowodów obciąża osobę zainteresowaną zmianą decyzji ZUS. To strona odpowiada za wynik procesu - orzekł Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX