Partyk Aleksandra, Wysokość dochodu w rodzinie kluczowa przy przyznawaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Wysokość dochodu w rodzinie kluczowa przy przyznawaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Sąd administracyjny uznał, że organy zasadnie odmówiły stronie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Nie było podstaw do zakwestionowania tego wyroku. Strona nie zdołała przekonać sądu, że wzrost płacy minimalnej i przeciętnego wynagrodzenia rzutują na ocenę sytuacji dochodowej w jej rodzinie - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX