Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 marca 2022 r. (sygn. akt VI SA/Wa 3079/21) - OpenLEX

Wiącek Marcin, Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 marca 2022 r. (sygn. akt VI SA/Wa 3079/21)

Omówienia
Opublikowano: ZNSA 2022/5/240-242
Autor:

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 marca 2022 r. (sygn. akt VI SA/Wa 3079/21)

Teza: Obowiązek uzyskania zezwolenia na przebudowę drogi, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.), może być interpretowany jako prawo podmiotowe (uprawnienie) do ubiegania się o udzielenie takiej zgody. Ewentualna odmowa musi zatem spełniać wymogi proporcjonalności wskazane w art. 8 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX