Wiącek Marcin, Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 9 maja 2023 r. (sygn. akt II SA/Bk 181/23)

Omówienia
Opublikowano: ZNSA 2024/1/150-154
Autor:

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 9 maja 2023 r. (sygn. akt II SA/Bk 181/23)

Teza: Na etykiecie produktu tzw. dual use, czyli produktu podwójnego zastosowania będącego jednocześnie wyrobem medycznym oraz produktem biobójczym, oprócz informacji o przeznaczeniu powinien się znaleźć wymagany prawem zakres informacji wynikający z zatwierdzonego oznakowania produktu, o którym mowa w przepisie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 24 ze zm.; dalej: u.p.b.), a w szczególności „zakres stosowania produktu biobójczego” wynikający z art. 33 ust. 3 pkt 6 i ust. 5 u.p.b. Zakres ten wprost wynika z załącznika do decyzji stanowiącej pozwolenie o wprowadzeniu produktu do obrotu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX