Maruszkin Radosław, Wyrok w sprawie frankowiczów: komu przyniósł korzyść? Omówienie wyroku TS z dnia 29 kwietnia 2021 r., C-19/20 (Bank BPH)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Wyrok w sprawie frankowiczów: komu przyniósł korzyść? Omówienie wyroku TS z dnia 29 kwietnia 2021 r., C-19/20 (Bank BPH)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny wyrok dotyczący kredytów frankowych i dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. W omawianym orzeczeniu Trybunał uznał, m.in. że: 1) zmiana umowy nie wyłącza jej kontroli przez sąd, ale może zapobiec jej unieważnieniu, 2) nieuczciwy warunek powinien być usunięty z umowy, a nie naprawiony przez sąd, 3) dyrektywa ustanawia jedynie minimalny poziom ochrony konsumentów, a kwestia utrzymania w mocy umowy regulowana jest przez prawo krajowe i 4) sąd krajowy ma obowiązek poinformowania konsumenta o możliwych skutkach stwierdzenia nieuczciwego charakteru warunku umowy, nawet jeżeli jest on reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika. Trybunał dokonał jedynie wykładni treści dyrektywy, ale należy pamiętać, że możliwość jej zastosowania w sporze pomiędzy konsumentem a bankiem jest ograniczona ze względu na brak horyzontalnego skutku bezpośredniego dyrektyw.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX