Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest kluczowy w sprawie o świadczenie pielęgnacyjne - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest kluczowy w sprawie o świadczenie pielęgnacyjne

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest kluczowy w sprawie o świadczenie pielęgnacyjne

Jeśli Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis ustawy o świadczeniach rodzinnych dyskryminuje określone podmioty i jest sprzeczny z Konstytucją, to organy administracji nie mogą swoich decyzji opierać na tym przepisie. Odmowa przyznania stronie świadczenia pielęgnacyjnego okazała się więc bezpodstawna – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX