Partyk Aleksandra, Wyrok ogłoszony po terminie nie tamuje apelacji

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Wyrok ogłoszony po terminie nie tamuje apelacji

W dniu 10 lipca 2015 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę, zgodnie z którą ogłoszenie wyroku przez sąd pierwszej instancji z naruszeniem przepisów o odroczeniu terminu publikacji orzeczenia nie wpływa na dopuszczalność apelacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX