Partyk Aleksandra, Wynagrodzenie adwokata – kuratora spółki zawiera już VAT

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Wynagrodzenie adwokata – kuratora spółki zawiera już VAT

Adwokat pełnił funkcję kuratora dla pozwanej spółki w procesie o zapłatę. Gdy sąd przyznał mu wynagrodzenie, nie powiększył go o podatek VAT. Z rozstrzygnięciem sądu nie zgodził się kurator. Jego zażalenie okazało się bezzasadne. Z przepisów nie wynika, aby wynagrodzenie miało być w takim przypadku podwyższone o ten podatek - orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX