Grotkiewicz Magdalena, Wymogi poprawności prawnej aktu prawa miejscowego

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Wymogi poprawności prawnej aktu prawa miejscowego

Przepisy ustawy reguluje się tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm wyrażały intencje prawodawcy, wynika z uchwały z dnia 14 sierpnia 2012 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej (0102-171/12).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX