Mucha Jagna, Wymóg zrozumiałości i przejrzystości w umowie kredytu hipotecznego oraz brak możliwości zmiany treści nieuczciwego warunku umownego przez sąd krajowy – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 18.11.2021 r., C-212/20, M.P. i B.P. przeciwko "A.", prowadzącemu działalność za pośrednictwem "A." S.A.

Omówienia
Opublikowano: EPS 2022/6/50-58
Autor:

Wymóg zrozumiałości i przejrzystości w umowie kredytu hipotecznego oraz brak możliwości zmiany treści nieuczciwego warunku umownego przez sąd krajowy – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 18.11.2021 r., C-212/20, M.P. i B.P. przeciwko "A.", prowadzącemu działalność za pośrednictwem "A." S.A.

W artykule poruszono kwestię wymogu zrozumiałości i przejrzystości w umowie kredytu hipotecznego oraz braku możliwości zmiany treści nieuczciwego warunku umownego przez sąd krajowy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX