Wymiar zadośćuczynienia dla dyskryminowanego nauczyciela nie uzasadnia skargi kasacyjnej - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Wymiar zadośćuczynienia dla dyskryminowanego nauczyciela nie uzasadnia skargi kasacyjnej

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Wymiar zadośćuczynienia dla dyskryminowanego nauczyciela nie uzasadnia skargi kasacyjnej

Sąd okręgowy przyznał nauczycielce kwotę ponad 8 tys. zł w związku ze stwierdzeniem, że była ona dyskryminowana i naruszono jej dobra osobiste. Nie było jednak podstaw do przyjęcia skargi kasacyjnej powódki do rozpoznania. Nie wykazała ona bowiem istnienia istotnego zagadnienia prawnego w sprawie - orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX