Partyk Aleksandra, Wymiar odpoczynku w przypadku kilku umów o pracę. Omówienie wyroku TS z dnia 17 marca 2021 r., C-585/19 (Academia de Studii Economice din Bucureşti)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Wymiar odpoczynku w przypadku kilku umów o pracę. Omówienie wyroku TS z dnia 17 marca 2021 r., C-585/19 (Academia de Studii Economice din Bucureşti)

Prawu do odpoczynku osoby pracującej u jednego pracodawcy na podstawie kilku umów o pracę poświęcony był środowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE. Przyjęto w nim, że minimalny okres odpoczynku dobowego stosuje się do tych umów rozpatrywanych łącznie, nie zaś odrębnie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX