Kaczorowska Iwona, Wykonywanie władzy rodzicielskiej jako przesłanka ulgi na dziecko. Omówienie do wyroku WSA z dnia 4 czerwca 2020 r., I SA/Go 152/20

Omówienia
Opublikowano: PP 2020/11/53-55
Autor:

Wykonywanie władzy rodzicielskiej jako przesłanka ulgi na dziecko. Omówienie do wyroku WSA z dnia 4 czerwca 2020 r., I SA/Go 152/20

Organy podatkowe nie mogą uchylić się od czynienia ustaleń tylko z tej przyczyny, że może to być trudne. Żaden bowiem przepis prawa nie wprowadził odstępstwa od obowiązku prowadzenia postępowania dowodowego przez organ podatkowy w przypadku dotyczącym ulgi na dzieci. Jeśli więc organ kwestionuje możliwość skorzystania z tej ulgi w pełnej wysokości przez jednego z rodziców, powinien w ramach możliwości procesowych, w jakie zostały wyposażone organy podatkowe, poczynić ustalenia, czy władzę rodzicielską w konkretnym roku podatkowym wykonywali oboje rodzice wobec danego dziecka (dzieci), czy tylko jedno z nich. Dopiero prawidłowe wypełnienie tych obowiązków procesowych pozwoli na określenie zakresu przysługującej rodzicom ulgi na dzieci.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX