Partyk Aleksandra, Wydruk komputerowy może być dowodem w sprawie

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Wydruk komputerowy może być dowodem w sprawie

Choć ze swej istoty wydruk komputerowy może być łatwo modyfikowany, to ta okoliczność nie pozbawia go przymiotu dowodu w procesie cywilnym. Tego rodzaju wydruk świadczy o istnieniu zapis komputerowego określonej treści w chwili drukowania tekstu - uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX